Chính sách bảo mật

Mục đích của Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi giao dịch tại Sàn thương mại điện tử FoodhomeS. FoodhomeS chúng tôi đã đề ra Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng (xin được gọi tắt là Chính sách). Trong Chính sách này, FoodhomeS sẽ nêu rõ những hạng mục quan trọng trong quy trình bảo mật giao dịch thanh toán, bao gồm: Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng, Loại thông tin thu thập, Thời gian lưu trữ thông tin, Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, Sử dụng thông tin khách hàng, Quyền của khách hàng đối với thông tin trên Sàn, Phương thức dùng cookies trên website của Sàn và Việc cập nhật cam kết bảo mật.

Quy định cụ thể của Chính sách

Toàn bộ thông tin khách hàng khi thực hiện giao dịch tại FoodhomeS sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách này công bố cách thức mà FoodhomeS thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng.

Sàn cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho FoodhomeS được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, FoodhomeS không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, FoodhomeS sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

FoodhomeS đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà FoodhomeS sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng.

2.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

+ Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.

+ Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

+ Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn.

+ Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.

+ Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

+ Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của FoodhomeS.

+ Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

+ Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2.2. Loại thông tin thu thập

+ Họ và tên, giới tính, ngày sinh.

+ Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.

+ Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn.

+ Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế.

+ Thông tin khác như: địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

+ Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

2.4. Về việc chia sẻ thông tin thu thập

FoodhomeS có thể tiết lộ thông tin thu thập cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của FoodhomeS. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và FoodhomeS có thể chia sẻ thông tin này cho:

- Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng) và để hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho FoodhomeS. Các thông tin cá nhân tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì khác mà Sàn cho là có liên quan.

- Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sàn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

2.5. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho FoodhomeS đều có các quyền như sau:

+ Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

+ Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

+ Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website);

+ Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

+ Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

+ Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Ban quản trị FoodhomeS qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website;

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho FoodhomeS các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, Sàn không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

Foodhomes