Thực đơn BBQ - 350.000đ / pax

Lưu ý:

- Từ 30 khách - 70 khách: chọn từ 10 - 12 món

- Từ 80 khách trở lên: từ 16 -18 món

- Dưới 30 khách trở lại: chọn từ 10 -12 món ( Phụ thu phí 1.000.000 vnđ)

TỐI THIẾU ĐẠT 20 KHÁCH

0
Foodhomes